Wydłużono termin składania wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r., godzina 16:00

Dodatkowo zmianie uległy zapisy § 8 ust. 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dotyczące zasad ustalania wyniku oceny i rozstrzygnięcia naboru.

Zapraszamy MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej oraz kulturalnej do skorzystania z bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów inwestycji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności