Zapraszamy MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej oraz kulturalnej do skorzystania z bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów inwestycji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności

Wydłużenie składania wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca

Wydłużono termin składania wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r., godzina 16:00 Dodatkowo zmianie uległy zapisy § […]

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branż hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej

Przypominamy, że nabór wniosków o wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branż hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej […]

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura mogą uzyskać dotacje na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

Branża Hotelarska

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży hotelarskiej.

PKD
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym. Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
 • hotelach,
 • motelach,
 • pensjonatach,
 • innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
 • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
 • kwaterach dla gości i bungalowach,
 • domkach lub chatach, bez obsługi,
 • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
 • schroniskach młodzieżowych i górskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
 • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
Podklasa ta obejmuje:
 • zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych,
 • zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych,
 • zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych i górskich, chatach, sklasyfikowanego w 55.20.Z.
Branża Gastronomiczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży gastronomicznej.

PKD
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:
 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
Podklasa ta obejmuje działalność:
 • obwoźnych sprzedawców lodów,
 • wózków z żywnością,
 • przyczep gastronomicznych,
 • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Podklasa ta obejmuje:
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych. Podklasa ta obejmuje:
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,
 • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,
 • działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. Podklasa ta obejmuje działalność:
 • barów,
 • tawern,
 • koktajlbarów,
 • dyskotek (serwujących głównie napoje),
 • piwiarni i pubów,
 • sklepów z kawą,
 • pijalni soków owocowych,
 • sprzedawców napojów w ruchomych punktach,
 • przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • odsprzedaży opakowanych lub gotowych napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47,
 • sprzedaży detalicznej napojów z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem podających napoje, sklasyfikowanej w 93.29.A.
Branża Turystyczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży turystycznej i rekreacyjnej.

PKD
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
Podklasa ta obejmuje:
 • organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne,z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport,zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych,oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
Podklasa ta obejmuje:
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej.
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
 • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
  • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych,
  • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:
 • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
 • rowerów,
 • leżaków oraz parasoli,
 • nart,
 • pozostałego sprzętu sportowego.
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bezzałogi, m.in.:
 • łodzi i statków handlowych.
77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:
 • samolotów,
 • balonów.
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Podklasa ta obejmuje:
 • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.
 • Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach,włączając zakwaterowanie.
 • Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.
 • Podklasa ta obejmuje:
  • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
  • obozy sportowe,
  • zajęcia gimnastyczne,
  • szkoły nauki jazdy konnej,
  • naukę pływania,
  • działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
  • kursy sztuk walki, kursy jogi,
  • kursy gry w karty (np. brydż).
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych,solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.
Branża Kulturalna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży kulturalnej.

PKD
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
Podklasa ta obejmuje:
 • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
 • działalność klubów filmowych.
91.02.Z - Działalność muzeów
Podklasa ta obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:
 • muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,
 • muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,
 • pozostałe muzea wyspecjalizowane,
 • muzea na wolnym powietrzu.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
 • renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,
 • działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.
91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,
 • renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.
91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,
 • działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

Kluczowym warunkiem uzyskania dotacji jest spadek obrotów w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego o co najmniej 30%

w przypadku zawieszenia działalności w 2020 roku przez co najmniej 6 miesięcy, porównanie odnośnie spadku obrotów dotyczyć będzie roku 2019

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia MŚP takie jak:

a) Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności:

 • • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

Dodatkowo projekt może obejmować:

b) Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

c) Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł Maksymalność intensywność wsparcia 90%

Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku, a okres realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, kończąc się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

Aktalny nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16:00

Zgodnie z projektem Regulaminu konkursu dla MŚP, wnioski będą sukcesywnie sprawdzane. Ocena przedsięwzięć MŚP prowadzona będzie na bieżąco i trwać będzie do 14 dni od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli kwota wsparcia w złożonych w naborze wnioskach przekroczy 200% alokacji środków lub liczba przedsięwzięć MŚP wybranych do objęcia wsparciem przekroczy 250% zakłdanych wielkości dla danego województwa, operator może opublikować na stronie internetowej naboru informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków.

To doskonała okazja do inwestycji w rozwój firmy. Nie przegap jej! Skorzystaj z naszych usług doradczych i pomocy w przygotowaniu wniosku.

Kalkulator Wsparcia MŚP

Min: 50,000 zł Max: 600,000 zł
Min: 50% Max: 90%

Wynik:

Maksymalne wsparcie: 540,000 zł