Zapraszamy MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej oraz kulturalnej do skorzystania z bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów inwestycji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności

Wsparcie dla branży HoReCa – ogłoszono drugi nabór!

Od 18 lipca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności w sektorach takich jak […]

Wydłużenie składania wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca

Wydłużono termin składania wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r., godzina 16:00 Dodatkowo zmianie uległy zapisy § […]

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura mogą uzyskać dotacje na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

Branża Hotelarska

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży hotelarskiej.

PKD
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym. Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
 • hotelach,
 • motelach,
 • pensjonatach,
 • innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
 • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
 • kwaterach dla gości i bungalowach,
 • domkach lub chatach, bez obsługi,
 • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
 • schroniskach młodzieżowych i górskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
 • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
Podklasa ta obejmuje:
 • zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych,
 • zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych,
 • zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych i górskich, chatach, sklasyfikowanego w 55.20.Z.
Branża Gastronomiczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży gastronomicznej.

PKD
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:
 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
Podklasa ta obejmuje działalność:
 • obwoźnych sprzedawców lodów,
 • wózków z żywnością,
 • przyczep gastronomicznych,
 • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Podklasa ta obejmuje:
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych. Podklasa ta obejmuje:
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,
 • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,
 • działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. Podklasa ta obejmuje działalność:
 • barów,
 • tawern,
 • koktajlbarów,
 • dyskotek (serwujących głównie napoje),
 • piwiarni i pubów,
 • sklepów z kawą,
 • pijalni soków owocowych,
 • sprzedawców napojów w ruchomych punktach,
 • przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • odsprzedaży opakowanych lub gotowych napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47,
 • sprzedaży detalicznej napojów z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem podających napoje, sklasyfikowanej w 93.29.A.
Branża Turystyczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży turystycznej i rekreacyjnej.

PKD
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
Podklasa ta obejmuje:
 • organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne,z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport,zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych,oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
Podklasa ta obejmuje:
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej.
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
 • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
  • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych,
  • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:
 • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
 • rowerów,
 • leżaków oraz parasoli,
 • nart,
 • pozostałego sprzętu sportowego.
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bezzałogi, m.in.:
 • łodzi i statków handlowych.
77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:
 • samolotów,
 • balonów.
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Podklasa ta obejmuje:
 • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.
 • Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach,włączając zakwaterowanie.
 • Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.
 • Podklasa ta obejmuje:
  • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
  • obozy sportowe,
  • zajęcia gimnastyczne,
  • szkoły nauki jazdy konnej,
  • naukę pływania,
  • działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
  • kursy sztuk walki, kursy jogi,
  • kursy gry w karty (np. brydż).
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych,solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.
Branża Kulturalna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży kulturalnej.

PKD
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
Podklasa ta obejmuje:
 • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
 • działalność klubów filmowych.
91.02.Z - Działalność muzeów
Podklasa ta obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:
 • muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,
 • muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,
 • pozostałe muzea wyspecjalizowane,
 • muzea na wolnym powietrzu.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
 • renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,
 • działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.
91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
 • konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,
 • renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.
91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Podklasa ta obejmuje:
 • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,
 • działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

Kluczowym warunkiem uzyskania dotacji jest spadek obrotów w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego o co najmniej 30%

w przypadku zawieszenia działalności w 2020 roku przez co najmniej 6 miesięcy, porównanie odnośnie spadku obrotów dotyczyć będzie roku 2019

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia MŚP takie jak:

a) Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności:

 • • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

Dodatkowo projekt może obejmować:

b) Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

c) Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł Maksymalność intensywność wsparcia 90%

Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku, a okres realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, kończąc się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

Aktalny nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z projektem Regulaminu konkursu dla MŚP, wnioski będą sukcesywnie sprawdzane. Ocena przedsięwzięć MŚP prowadzona będzie na bieżąco i trwać będzie do 14 dni od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli kwota wsparcia w złożonych w naborze wnioskach przekroczy 200% alokacji środków lub liczba przedsięwzięć MŚP wybranych do objęcia wsparciem przekroczy 250% zakłdanych wielkości dla danego województwa, operator może opublikować na stronie internetowej naboru informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków.

To doskonała okazja do inwestycji w rozwój firmy. Nie przegap jej! Skorzystaj z naszych usług doradczych i pomocy w przygotowaniu wniosku.

Kalkulator Wsparcia MŚP

Min: 50,000 zł Max: 600,000 zł
Min: 50% Max: 90%

Wynik:

Maksymalne wsparcie: 540,000 zł